"Świąteczny konkurs Magii Świateł" - regulamin

Szanowni Państwo!
Dzisiejszy wpis na bloga jest wyjątkowy, ponieważ nadszedł dzień ogłoszenia przez wszystkich wyczekiwanego konkursu "Świąteczny konkurs Magii Świateł", w którym nagrodą jest lampa stołowa Doggy w kolorze miedzianym. Zasady konkursu są niezwykle proste. Aby wziąć w nim udział należy spełnić następujące warunki:
- należy dodać opinię na temat sklepu internegowego www.magiaswiatel.pl (na portalu Facebook, stronie opineo.pl lub ceneo.pl) z #MŚ
Czyż to nie jest proste?! Termin zgłoszeń mija o północy dnia 31.01.2020 r. Następnego dnia wylosujemy i ogłosimy zwycięzcę.
Regulamin konkursu znajduje się poniżej.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Świąteczny konkurs Magii Świateł".
2. Organizatorem konkursu jest Magia Świateł, ul. Choiny 9C, 20-816 Lublin.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook https://www.facebook.com/magiaswiatel/ w dniach od 20.12.2019 r. do 31.01.2020 roku (do godziny 12:00 w nocy).
 
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) osoba biorąca udział w konkursie musi dodać opinię na temat sklepu internegowego www.magiaswiatel.pl (na portalu Facebook, stronie opineo.pl lub ceneo.pl*) z #MŚ.
* Aby dodać opinię na portalu ceneo.pl należy posiadać numer zamówienia ze sklepu internetowego www.magiaswiatel.pl
§ 3
NAGRODY
 
1. Nagrodą w konkursie jest lampa stołowa Doggy w kolorze miedzianym marki Sompex.
2. Zdobywcą nagrody w konkursie jest uczestnik, wyłoniony w drodze losowania spośród osób, które spełnią wyżej wymienione warunki przystąpienia do konkursu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć również za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.
5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Magia Świateł.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Magia Świateł.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.magiaswiatel.pl.
Polecane produkty
Zobacz wszystkie